Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi, a w szczególności :
1. administrowanie i gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi ;
2. zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy;
3. administrowanie lokalami, nie będącymi własnością Gminy przejętymi w zarząd w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe;
4. administrowanie i zarządzanie, w przypadkach przewidzianych prawem, na zlecenie wspólnot mieszkaniowych nieruchomościami wspólnymi, w których Gmina posiada udziały.
5. administrowanie, utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Złotopolu:
– dysponujemy kaplicą cmentarną oraz chłodnią;
6. współpraca z Krajowym Rejestrem Długów;

linki linki