Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi, a w szczególności :
1. administrowanie i gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi ;
2. zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy;
3. administrowanie lokalami, nie będącymi własnością Gminy przejętymi w zarząd w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe;
4. administrowanie i zarządzanie, w przypadkach przewidzianych prawem, na zlecenie wspólnot mieszkaniowych nieruchomościami wspólnymi, w których Gmina posiada udziały.
5. administrowanie, utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Złotopolu:
– dysponujemy kaplicą cmentarną oraz chłodnią;
6. współpraca z Krajowym Rejestrem Długów;


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 05.10.2020 do odwołania Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zawiesza bezpośrednie przyjmowanie interesantów. Wszelką korespondencję należy wrzucać do skrzynki pocztowej. Prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie 54 287 21 75, 54 287 26 04.

Należności z tytułu opłat za mieszkanie prosimy dokonywać przelewem na konto bankowe:

41 9537 0000 2004 0042 2088 0001

linki linki