pomoc
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Lipno

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi, a w szczególności :

  1. administrowanie i gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi ;
  2. zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy;
  3. administrowanie lokalami, nie będącymi własnością Gminy przejętymi w zarząd w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe;
  4. administrowanie i zarządzanie, w przypadkach przewidzianych prawem, na zlecenie wspólnot mieszkaniowych nieruchomościami wspólnymi, w których Gmina posiada udziały.
  5. administrowanie, utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Złotopolu:
    – dysponujemy kaplicą cmentarną oraz chłodnią;
  6. współpraca z Krajowym Rejestrem Długów;

Należności z tytułu opłat za mieszkanie prosimy dokonywać przelewem na konto bankowe:

41 9537 0000 2004 0042 2088 0001